Katerica.bg

ПОЛУЧИХМЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВО EN ISO 9001: 2015 и 14001:2015

Катерица ЕООД притежава международно признатите сертификати за система за управление на качеството EN ISO 9001: 2015

Сред основните цели на Катерица ЕООД е постигането на най-високото ниво на качество на услугите за клиентите ни. Фокусираме се върху непрекъснатото подобряване на дейността на нашата фирма и последователно работим за постигането на нашите цели в областта на качеството на продуктите и услугите и изпълняването на международните стандарти за качество. Резултатът от нашите усилия е признаването на качеството на продуктите, които създава Катерица ЕООД между клиентите ни, но и получаването на международно признатите сертификати за качество. Удовлетворението на нашите клиенти и всички заинтересовани страни е основната причина за нашия дългосрочен успех, вярваме в това.

  • СУК EN ISO 9001: 2008 определя изискванията за система за управление на качеството, когато фирмата трябва да демонстрира способността си да осигурява постоянно продукти, които отговарят на изискванията на клиентите и фокусира се върху повишаване на удовлетвореността на клиентите чрез ефективното прилагане на системата, включително процеси към непрекъснато подобряване на тази система. Всичките изисквания на този международен стандарт са общо приложими за всяка организация, независимо от вида, размера и вида на предлаганите от тях продукти.
  • СУК EN ISO 14001: 2015 Производство и монтаж на конструкции, спортно, фитнес оборудване. Производство на съоръжения за детски площадки. ISO 14001 e международният стандарт за системи за управление на околната среда (CУОС) и е най-широко използваният стандарт за СУОС в света, с над 250 000 сертификата, издадени в световен мащаб.

Сертификатът потвърждава, че системата за качество на Катерица ЕООД е в съответствие с изискванията на системата за качество EN ISO 9001: 2015

X