Katerica.bg

Клиент: Zoo Centre Dobrich

Проект: Katerica Trail

Параметри: Зона за игра – 500 м2

Клиент: Конна база Оскар

Проект: Детска площадка

Параметри: Зона за игра – 250 м2

Клиент: Център Happy Clever Kids

Проект: Детски кът за игра

Параметри: Зона за игра – 100 м2

Клиент: Chilli Hills Farm

Проект: Katerica Outdoor

Параметри: Зона за игра – 200 м2

Клиент: Plovdiv Stage Park

Проект: Katerica Trail

Параметри: Зона за игра – 500 м2

Клиент: Частен имот

Проект: Площадка Katerica

Параметри: Зона за игра – 100 м2

X